حادثه ساختمان پلاسکو

۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۳۵:۲۷ ب.ظ

http://bamdad.net/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-19_04-55-00.jpg

بازگشت همه به سوی اوست.

فروشگاه نبوی شهادت تعدادی از آتش نشانان فداکار در حادثه ساختمان پلاسکو را به بازماندگان و همکاران آن عزیزان تسلیت می گوید. امید است از خود گذشتگی آن عزیزان را با رعایت اصول ایمنی در فعالیتهای خود بیشتر ارج نهیم.

با احترام

مدیریت وبسایت فروشگاه اینترنتی نبوی