مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

غلط گیر نواری تومبو مدل CC5C

غلط گیر نواری تومبو مدل CC5C تولید کشور ژاپن
دارای بدنه‌ شفاف و قابل حمل آسان در جیب، دفتر و جامدادی
دارای نوار غلط‌گیر به طول 6 متر و ضخامت 5 میلی متر
 
قیمت: 70,000 ریال

غلط گیر نواری تومبو مدل CT CF4

ساخت ژاپن

غلط گیر به صورت نواری

حمل آسان در جیب یا لبه کتاب و دفتر

دارای نوار غلط‌گیر به طول 8 متر و عرض 4.2 میلی متر

دارای بدنه‌ شفاف

دوست‌دار طبیعت و  غیرسمی

 

قیمت: 70,000 ریال

غلط گیر نواری تومبو مدل CTPGX6

غلط گیر نواری تومبو تولید کشور ژاپن
دارای بدنه‌ شفاف و قابل حمل آسان در جیب، دفتر و جامدادی
دارای نوار غلط‌گیر به طول 6 متر
یدک قابل تعویض
 

غلط گیر نواری تومبو مدل Mono Air

غلط گیر نواری تومبو تولید کشور ژاپن
دارای بدنه‌ شفاف و قابل حمل آسان در جیب، دفتر و جامدادی
دارای نوار غلط‌گیر به طول 10 متر و ضخامت 5 میلی متر
 
قیمت: 80,000 ریال

غلط گیر نواری تومبو مدل PGX4

غلط گیر نواری تومبو مدل PGX4 تولید کشور ژاپن
دارای بدنه‌ شفاف و قابل حمل آسان در جیب، دفتر و جامدادی
دارای نوار غلط‌گیر به طول 6 متر و ضخامت 4.2 میلی متر
 
قیمت: 90,000 ریال

یدک غلط گیر نواری تومبو مدل PGR4

یدک غلط گیر نواری تومبو مدل PGR4 تولید کشور ژاپن
دارای بدنه‌ شفاف و قابل حمل آسان در جیب، دفتر و جامدادی
دارای نوار غلط‌گیر به طول 6 متر و ضخامت 4.2 میلی متر
مناسب برای لاک نواری PGX4
 
قیمت: 60,000 ریال

غلط گیر نواری تومبو مدل YTC4

غلط گیر نواری تومبو مدل YTC4 تولید کشور ژاپن
دارای بدنه‌ شفاف و قابل حمل آسان در جیب، دفتر و جامدادی
دارای نوار غلط‌گیر به طول 16 متر و ضخامت 4.2 میلی متر
 
قیمت: 90,000 ریال

غلط گیر نواری تومبو مدل YUXN4

غلط گیر نواری تومبو تولید کشور ژاپن
دارای بدنه‌ شفاف و قابل حمل آسان در جیب، دفتر و جامدادی
دارای نوار غلط‌گیر به طول 10 متر و ضخامت 4.2 میلی متر
 
قیمت: 120,000 ریال

یدک غلط گیر نواری تومبو مدل YURN4

یدک غلط گیر نواری تومبو تولید کشور ژاپن
دارای بدنه‌ شفاف و قابل حمل آسان در جیب، دفتر و جامدادی
دارای نوار غلط‌گیر به طول 10 متر و ضخامت 4.2 میلی متر
 
قیمت: 80,000 ریال