فوم نرم اکلیلی گلیتر

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G40 رنگ سفید

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم 2 میل 30 در40 فلورسنت رنگ زرد

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی و کاتر
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 79,000 ریال

فوم نرم 2 میل 30 در40 فلورسنت رنگ سبز

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی و کاتر
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 79,000 ریال

فوم نرم 2 میل 30 در40 فلورسنت رنگ صورتی

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی و کاتر
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 79,000 ریال

فوم نرم 2 میل 30 در40 فلورسنت رنگ قرمز

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی و کاتر
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 79,000 ریال

فوم نرم 2 میل 30 در40 فلورسنت رنگ نارنجی

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی و کاتر
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 79,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G02 رنگ قرمز

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G09 رنگ صورتی

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G12 رنگ طلایی تیره

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G13 رنگ طلایی

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G19 رنگ سبزفسفری

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G21 رنگ سبز

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G25 رنگ فیروزه ای

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G27 رنگ آبی

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال

فوم نرم اکلیلی گلیتر 2 میل 30 در40 کد G30 رنگ طوسی

مناسب برای ماکت سازی و کاردستی
قابل برش با قیچی
قابل چاپ و برش لیزر
قیمت: 86,000 ریال