مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

قلمو ماکو تخت سرکج شماره 20 میلی متر

قلمو ماکو تخت سرکج
شماره 20 کد 418720
قلمو دست ساز دسته بلند
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم
مناسب برای جاهایی که دسترسی سختی دارند
قیمت: 550,000 ریال

قلمو ماکو تخت سرکج شماره 25 میلی متر

قلمو ماکو تخت سرکج
شماره 25 کد 418725
قلمو دست ساز دسته بلند
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم
مناسب برای جاهایی که دسترسی سختی دارند
 
 
 
قیمت: 630,000 ریال

قلمو تخت پارس آرت سری 1102 شماره 1

قلمو تخت پارس آرت سری 1102
شماره 1
قلمو دست ساز دسته بلند
موی طبیعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم و ذغال
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 180,000 ریال

قلمو تخت پارس آرت سری 1102 شماره 2

قلمو تخت پارس آرت سری 1102
شماره 2
قلمو دست ساز دسته بلند
موی طبیعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم و ذغال
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 215,000 ریال

قلمو تخت پارس آرت سری 1102 شماره 3

قلمو تخت پارس آرت سری 1102
شماره 3
قلمو دست ساز دسته بلند
موی طبیعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم و ذغال
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 235,000 ریال

قلمو تخت پارس آرت سری 1102 شماره 4

قلمو تخت پارس آرت سری 1102
شماره 4
قلمو دست ساز دسته بلند
موی طبیعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم و ذغال
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 280,000 ریال

قلمو تخت پارس آرت سری 1111 شماره 0

قلمو تخت پارس آرت سری 1111
شماره 0
قلمو دست ساز دسته کوتاه
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 

قلمو تخت پارس آرت سری 2113 مجموعه 11 عددی

قلمو تخت پارس آرت سری 2113
مجموعه 11 عددی شماره های زوج
(0,2,4,6,8,10,12,14,16,20,24)
قلمو دست ساز دسته بلند
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 4,800,000 ریال

قلمو تخت پارس آرت سری 2125 مجموعه 11 عددی

قلمو تخت پارس آرت سری 2125
مجموعه 11 عددی شماره های زوج
(0,2,4,6,8,10,12,14,16,20,24)
قلمو دست ساز دسته کوتاه
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و اکریلیک و سیاه قلم
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 4,780,000 ریال

قلمو زبان گربه ای خرم سری 757

قلمو زبان گربه ای خرم سری 757
از شماره 0 تا 18
قلمو دست ساز دسته بلند
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن، اکریلیک و سیاه قلم
مناسب برای محو کردن خطوط قوی یا با رنگ دانهٔ بالا
شماره:
قیمت پایه: 1,000 ریال
قیمت نهایی: 1,000 ریال

قلمو زبان گربه ای پارس آرت سری 2114 شماره 0

قلمو زبان گربه ای پارس آرت سری 2114
شماره 0
قلمو دست ساز دسته بلند
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن، اکریلیک و سیاه قلم
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 150,000 ریال

قلمو شمشیری پارس آرت سری 2130 شماره 1.2

قلمو شمشیری پارس آرت سری 2130
شماره 1.2اینچ
قلمو دست ساز دسته کوتاه
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی آبرنگ
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
قیمت: 430,000 ریال

قلمو گرد پارس آرت سری 2122 شماره 0000

قلمو  گرد پارس آرت سری 2122
شماره 0000
قلمو دست ساز دسته کوتاه
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای اکریلیک و آبرنگ
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 120,000 ریال

قلمو تخت پارس آرت سری 1111 شماره 2

قلمو تخت پارس آرت سری 1111
شماره 2
قلمو دست ساز دسته کوتاه
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 

قلمو زبان گربه ای پارس آرت سری 2114 شماره 2

قلمو زبان گربه ای پارس آرت سری 2114
شماره 2
قلمو دست ساز دسته بلند
موی مصنوعی کیفیت بالا
مناسب برای نقاشی رنگ روغن، اکریلیک و سیاه قلم
بازگشت برس به حالت اولیه پس از شستشو
 
 
قیمت: 210,000 ریال