مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مقوا کرافت 200 گرم 100x70 بسته 10 برگی

مقوا کرافت 200 گرم
100x70 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای چاپ و ساخت انواع جعبه فانتزی
مقوا کرافت مناسب برای انواع طراحی، چاپ، پاکت سازی
قیمت: 600,000 ریال

مقوا کرافت 250 گرم 100x70 بسته 10 برگی

مقوا کرافت 250 گرم
100x70 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای چاپ و ساخت انواع جعبه فانتزی
مقوا کرافت مناسب برای انواع طراحی، چاپ، پاکت سازی
قیمت: 800,000 ریال

مقوا کرجی 1.5 میل سایز 120x80 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 1/5 میل
120x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 925,000 ریال

مقوا کرجی 1.5 میل سایز 80x60 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 1/5 میل
60x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 470,000 ریال

مقوا کرجی 2 میل سایز 120x80 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 2 میل
120x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 1,225,000 ریال

مقوا کرجی 2 میل سایز 80x60 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 2 میل
60x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 615,000 ریال

مقوا کرجی 2.5 میل سایز 120x80 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 2/5 میل
120x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 1,400,000 ریال

مقوا کرجی 2.5 میل سایز 80x60 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 2/5 میل
60x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 700,000 ریال

مقوا کرافت طرح آمریکایی 260 گرم 100x70 سانتی متر بسته 3 برگی

مقوا کرافت 260 گرم
100x70 سانتی متر
ساخت اندونزی
مناسب برای چاپ و جعبه سازی
مقوا کرافت مناسب برای انواع چاپ، پاکت سازی و جعبه سازی
قیمت: 360,000 ریال

مقوا کرافت سوئدی 300 گرم 117x70 بسته 3 برگی

مقوا کرافت سوئدی 300 گرم
100x70 سانتی متر
ساخت سوئد
مناسب برای چاپ و ساخت انواع جعبه فانتزی
مقوا کرافت مناسب برای انواع طراحی، چاپ، پاکت سازی
قیمت: 420,000 ریال

مقوا کرافت ایرانی 400 گرم 100x70 بسته 5 برگی

مقوا کرافت 400 گرم
100x70 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای چاپ و ساخت انواع جعبه فانتزی
مقوا کرافت مناسب برای انواع طراحی، چاپ، پاکت سازی
قیمت: 500,000 ریال

مقوا کرافت سوئدی 180 گرم 60x90 سانتی متر بسته 5 برگی

مقوا کرافت 180 گرم
90x60 سانتی متر
ساخت سوئد
مناسب برای چاپ و تکنیکهای سیاه قلم و زغال
مقوا کرافت مناسب برای انواع طراحی، چاپ، پاکت سازی