مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

بوم نقاشی پارس بوم مدل مربع سایز 20x20 سانتی متر

بوم نقاشی مربع پارس بوم
ساخت ایران
سایز 20*20 سانتی متر
دور سفید
پشت منگنه
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 160,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل دایره سایز 30x30 سانتی متر

بوم نقاشی دایره پارس بوم
ساخت ایران
سایز 30*30 سانتی متر
دور سفید
پشت منگنه
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 700,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل مربع سایز 30x30 سانتی متر

بوم نقاشی مربع پارس بوم
ساخت ایران
سایز 30*30 سانتی متر
دور سفید
پشت منگنه
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 250,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل دایره سایز 50x50 سانتی متر

بوم نقاشی دایره پارس بوم
ساخت ایران
سایز 50*50 سانتی متر
دور سفید
پشت منگنه
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 1,200,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل مستطیل سایز 20x30 سانتی متر

بوم نقاشی مستطیل پارس بوم
ساخت ایران
سایز 30*20 سانتی متر
دور سفید
پشت منگنه
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 160,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل مستطیل سایز 30x40 سانتی متر

بوم نقاشی مستطیل پارس بوم
ساخت ایران
سایز 40*30 سانتی متر
دور سفید
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 250,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل مستطیل سایز 40x60 سانتی متر

بوم نقاشی مستطیل پارس بوم
ساخت ایران
سایز 60*40 سانتی متر
دور سفید
پشت منگنه
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 390,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل مستطیل سایز 50x70 سانتی متر

بوم نقاشی پارس بوم
ساخت ایران
مستطیل شکل
سایز 50*70 سانتی متر
دور سفید
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 510,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل مستطیل سایز 70x100 سانتی متر

بوم نقاشی مستطیل پارس بوم
ساخت ایران
سایز 70*100 سانتی متر
دور سفید
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم
قیمت: 1,100,000 ریال

بوم نقاشی پارس بوم مدل مربع سایز 40x40 سانتی متر

بوم نقاشی مربع پارس بوم
ساخت ایران
سایز 40*40 سانتی متر
دور سفید
پشت منگنه
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم

بوم نقاشی پارس بوم مدل مربع سایز 50x50 سانتی متر

بوم نقاشی مربع پارس بوم
ساخت ایران
سایز 50*50 سانتی متر
دور سفید
پشت منگنه
مناسب جهت نقاشی آکریلیک و رنگ روغن
قاب چوبی محکم