مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مقوا کرجی 1.5 میل سایز 120x80 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 1/5 میل
120x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 925,000 ریال

مقوا کرجی 1.5 میل سایز 80x60 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 1/5 میل
60x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 470,000 ریال

مقوا کرجی 2 میل سایز 120x80 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 2 میل
120x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 1,225,000 ریال

مقوا کرجی 2 میل سایز 80x60 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 2 میل
60x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 615,000 ریال

مقوا کرجی 2.5 میل سایز 120x80 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 2/5 میل
120x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 1,400,000 ریال

مقوا کرجی 2.5 میل سایز 80x60 سانت بسته 5 برگی

مقوا کرجی ضخامت 2/5 میل
60x80 سانتی متر
ساخت ایران
مناسب برای ساخت انواع جعبه هاردباکس، کادو و فانتزی
قابلیت پذیرش چسب، دایکات
بسیار مناسب برای ساخت انواع جعبه
قیمت: 700,000 ریال