مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

ابعاد
ضخامت (mm)

فوم برد ساده بدون چسب

فوم برد 5mm رنگي 30*40

 

 

کد رنگ فوم برد:

فوم برد 3mm رنگي 30*40

کد رنگ فوم برد:

فوم برد 3mm رنگي 50*70

کد رنگ فوم برد:

فوم برد 5mm رنگي 100*70

 

 

کد رنگ فوم برد: