مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مقوا فاوینی 160 گرم سایز 100×70 بسته 10 برگی

مقوا فاوینی  160 گرم سایز 100×70 سانتی متر
سفید شیری
بافت دار چکشی ریز
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
قیمت: 680,000 ریال

مقوا مگنانی کوردینانس 200 گرم رنگی سایز 70×50

مقوا مگنانی کوردینانس رنگی
200 گرم
شامل چند رنگ
بافت دار چکشی
سایز 70×50 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
کد رنگ (مقوا مگنانی):
قیمت: 50,000 ریال

مقوا مگنانی کوردینانس 200 گرم سفید سایز 70×50

مقوا مگنانی کوردینانس سفید رنگ
200 گرم
بافت دار چکشی
سایز 70×50 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
قیمت: 42,000 ریال

مقوا فاوینی 220 گرم رنگی سایز 70×50

مقوا فاوینی  220 گرم رنگی سایز 70×50
شامل چند رنگ
بافت دار چکشی
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
کد رنگ (مقوا فاوینی):
قیمت: 50,000 ریال

مقوا شاگال کوردینانس 220 گرم رنگی سایز 70×50

مقوا شاگال کوردینانس 220 گرم رنگی
شامل چند رنگ
بافت دار راه راه
سایز 70×50 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
کد رنگ (مقوا شاگال):
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

مقوا مگنانی کوردینانس 160 گرم سفید سایز 70×100 بسته 10 برگی

مقوا مگنانی کوردینانس بسته 10 برگی
160 گرم
سفید رنگ
بافت دار چکشی
سایز 70×100 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
قیمت: 630,000 ریال

مقوا مگنانی کوردینانس 160 گرم سفید سایز 70×50 بسته 10 برگی

مقوا مگنانی کوردینانس بسته 10 برگی
160 گرم
سفید رنگ
بافت دار چکشی
سایز 70×50 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
قیمت: 330,000 ریال

مقوا مگنانی کوردینانس 280 گرم سفید سایز 70×100 بسته 5 برگی

مقوا مگنانی کوردینانس بسته 5 برگی
280 گرم
سفید رنگ
بافت دار چکشی
سایز 70×100 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
قیمت: 810,000 ریال

مقوا مگنانی کوردینانس 280 گرم سفید سایز 70×50 بسته 5 برگی

مقوا مگنانی کوردینانس بسته 5 برگی
280 گرم
سفید رنگ
بافت دار چکشی
سایز 70×50 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
قیمت: 420,000 ریال

مقوا مگنانی کوردینانس 400 گرم سفید سایز 70×100 بسته 5 برگی

مقوا مگنانی کوردینانس بسته 5 برگی
400 گرم
سفید رنگ
بافت دار چکشی
سایز 70×100 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
قیمت: 1,050,000 ریال

مقوا مگنانی کوردینانس 400 گرم سفید سایز 70×50 بسته 5 برگی

مقوا مگنانی کوردینانس بسته 5 برگی
400 گرم
سفید رنگ
بافت دار چکشی
سایز 70×50 سانتی متر
مناسب برای چاپ بروشور، کاتالوگ، جلد، طراحی و کلیه کارهای هنری
قیمت: 540,000 ریال

مقوا cordenons بافت چکشی 280 گرم 100 در 70

مقوا cordenons بافت چکشی 280 گرم 100 در 70 

مناسب برای انواع چاپ، کارت ویزیت، جلد و ...

 

مقوا cordenons بافت چکشی 360 گرم 100 در 70

مقوا cordenons بافت چکشی 280 گرم 100 در 70 

مناسب برای انواع چاپ، کارت ویزیت، جلد و ...